«بسمه تعالی»

اعیاد در قرآن کریم

* مفهوم عید:

کلمه عید اجوف واوی است و اصل آن عود به کسر عین و سکون واو می باشد که واو ساکن ماقبل مکسور تبدیل به یاء شده است، همان طور که اصل میزان، موزان بوده و به همان دلیل واو آن به یاء تبدیل شده است. کلمه یاد شده در لغت به معنای رجوع و بازگشت است و در اصطلاح هر حالتی است از (اندوه و غم و اندیشه) که به انسان باز می گردد راغب درباره کلمه عید چنین گفته است عِید چیزی است که هر بار پس از بار دیگر برمی گردد. دو عید در شریعت، اختصاص به عید فطر و عید قربان دارد و چون روز عید در شریعت برای سرور و شادی قرار داده شده، چنانچه پیامبر (ص) خبر داد: «ایام اکل و شرب و بعال» (ایّام عید، ایام خوردن و نوشیدن و شوی و همسر گزینی و سرور و مزاح با همسران است) لذا نام عید برای هر روزی که مسرت در آن باشد بکار می رود. (ترجمه مفردات راغب/ 667/2)
با توجه به مفهوم لغوی و اصطلاحی عید، برخی از مفسرین (تفسیر روح البیان 4654/2) یادآور شده اند که در قرآن از چهار نوع عید سخن به میان آمده است که عبارتند از: عید قوم ابراهیم در هنگام شکستن بت ها، عید قوم موسی (ع) که یوم الزینه باشد و آیه «موعدکم یوم الزینة» در سوره طه به آن اشاره دارد، عید سوم که در قرآن از آن سخن گفته شده عید قوم عیسی (ع) است که آیه «ربنا انزل علینا مائدة من السماء تکون لنا عیدا لأولنا و آخرنا» (مائده/114) به آن اشاره دارد. و عید چهارم که در قرآن مورد اشاره قرار گرفته، عید امت محمّد (ص) است که عبارتند از عید جمعه، عید قربان و عید فطر، عید جمعه در هر هفته تکرار می شود و عید فطر و قربان در هر سال تکرار می گردند.

براساس برخی از آیات قرآن از جمله «لکل امة جعلنا منسکا» و ... و پاره ای از روایات هر امتی عیدی دارد. در قرآن به برخی از اعیاد اشاره شده که از آن جمله می توان به عید فرشتگان (شب قدر)، عید اصحاب رس، عید در زمان حضرت صالح (روز آفرینش شتر صالح)، عید در زمان حضرت ابراهیم (ع) که در آن در هنگام تفریح مردم در بیرون شهر بت ها توسط حضرت ابراهیم (ع) شکسته شده و... اشاره نمود.

*  اعیاد اسلامی:

در قرآن به چهار نوع عید اسلامی اشاره شده که عبارتند از: عید روز جمعه، عید فطر، عید قربان و عید غدیر. از میان اعیاد چهارگانه، عید روز جمعه و نیز عید قربان از قدمت بیشتری برخوردارند، چه آن که روز جمعه توسط حضرت موسی (ع) برای تعطیلی و عید یهود پیشنهاد می شود اما یهود آن را نپذیرفته و به جای آن بر روز شنبه اصرار می ورزند، همچنین علاوه بر وقوع جریان ذبح حضرت اسماعیل (ع) در دهم ذی الحجه گفتگو و مناجات موسی (ع) با خداوند در کوه طور در روز یاد شده تحقق می یابد.

* عید روز جمعه:

روز جمعه را در لغت قدیم یوم العروبة می گفتند و عروبه در اصل زنی را گویند که شوهرش او را دوست دارد و اولین فردی که او را یوم الجمعه نام نهاد کعب ابن لوی از اجداد رسول خدا (ص) بوده که به سبب اجتماع مردم بر او در این روز آن را به این نام نامیده است. پس از هجرت پیامبر (ص) به مدینه، در روز جمعه در قبا نماز جمعه را به جماعت اقامه فرموده است و این اولین نماز جمعه ای بوده که رسول خدا (ص) به جای آورده اند.
در پاره ای از تفاسیر (حجة التفاسیر 13/7) از روز جمعه به عنوان روز عید جمعه تعبیر شده است. همچنین در روایت از این روز به عنوان روز عید تعبیر گردیده چنانچه رسول خدا (ص) فرموده اند (خصال- ترجمه کمره ای 282/1) روز جمعه سید روزها است و پیش خدای عزوجل از روز عید قربان و عید روزه بزرگتر است خدای عزو جل آدم «ع» را در آن آفریده و آدم را در آن بزمین فرو فرستاد و آدم را در آن قبض روح کرده و در آن ساعتی است که بنده چیزی از خدا در خواست نمی کند جز آن که به او می دهد به شرط آن که درخواست حرامی نکند، همه فرشتگان مقرب و آسمانها و زمینها و باد و کوهها و بیابان ها و دریاها در روز جمعه نگرانند از اینکه قیامت برپا شود.

* عید فطر:

در پاره ای از آیات اشاره هایی به عید فطر استفاده شده که به نوعی اهمیت عید را نتیجه می دهند، چنانچه برخی از مفسران (آیات الاحکام جرجانی 315/1) از آیه« قد افلح من تزکی و ذکر اسم ربه فصلی» (اعلی /6)» وجوب دادن زکات عید فطر و سپس خواندن نماز آن را نتیجه گرفته اند، زیرا تزکی به صورت دادن زکات عید فطر و «فصلی» به صورت خواندن نماز عید فطر معنی و تفسیر شده است، هر چند که کلمات یاد شده به صور دیگری نیز معنی و تفسیر شده اند، از سویی در آیه مورد بحث رستگاری از عذاب آخرت بر وجوب زکات و نماز عید فطر موقوف دانسته شده است، با این وجود شرایط وجوب زکات و نماز عید فطر از روایات و کتب شرعیه استفاده می شود. برخی از مفسران اشاره نموده اند که منظور از ذکر در آیه مورد بحث، تکبیرات روز عید و یا یاد خداوند در مسیر رفتن به سوی نماز عید فطر و بعد از آن است، در این صورت نیز کلمه «ذکر» به نوعی به روز عید فطر اشاره خواهد شد.

* عید قربان:

گذشته از آیات متعددی که در تبیین مسائل حج درباره عید قربان سخن می گویند، نظیر آیاتی که قربانی و عید قربان را شعائر و علائم و نشانه های خداوند می دانند مثل (یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله و لا الشهر الحرام و لا الهدی و لا القلائد و لا آمین البیت الحرام یبتغون فضلاً من ربهم و رضوانا) (مائده/5)
«و البدن جعلناها لکم من شعائر الله لکم فیها خیر فاذکروا اسم الله علیها صواف فإذا وجبت جنوبها فکلوا منها و أطمعوا القانع و المعتر کذلک سخرناها لکم لعلکم تشکرون لن ینال الله لحومها و لا دماوها و لکن یناله التقوی منکم کذلک سخرها لکم لتکبروا الله علی هداکم و بشر المحسنین» (حج/8)
(ذلک و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوی القلوب لکم فیها منافع الی أجل مسمی ثم محلها الی البیت العتیق) (حج/32 و33) و آیاتی که به قربانی یا روز عید قربان اشاره دارند، مانند (لا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الهدی محله) (البقره /196)
آیات متعدد دیگری به عید قربان اشاره دارند، که از آنها می توان اهمیت عید قربان را به عنوان یکی از اعیاد اسلامی نتیجه گرفت، به ویژه آن که در میان اعیاد اسلامی، عید قربان بیشترین آیه را به خودش اختصاص داده و از صراحت بیشتری از آن در قرآن سخن گفته شده است، همچنین سابقه طولانی دارد که آیات مربوط به ذبح اسماعیل (ع) نظیر (فلما بلغ معه السعی قال: یا بنی إنی اری فی المنام أنی أذبحک فانظر ما ذا تری قال یا أبت افعل ما تومر ستجدنی إن شاء الله من الصابرین (الصافات/102) و مشابه آن، نشانگر این مدعا است.

* عید غدیر:

از عید غدیر به عنوان روزی که با جانشینی حضرت علی (ع) دین اسلام کامل شده است، اشاره هایی در قرآن وجود دارد، که آیه (الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دیناً) (مائده /3) منظور از روز یاد شده روز عید غدیر خم است که پیامبر (ص) به صورت علنی و رسمی حضرت علی (ع) را به عنوان جانشین خودش معرفی نموده است، در همین روز دین اسلام کامل شده و نعمت خداوند بر جامعه اسلامی تمام گشته است. دانشمندان زیادی همچون ابن جریر طبری، ابو نعیم اصفهانی، خطیب بغدادی و ... به نزول آیه یاد شده در روز غدیر خم اذعان نموده اند.

اعمال و آداب روز عید غدیر:


 در بیان ائمه علیهم السلام برای این روز بزرگ اعمالی وارد شده است که در ادامه به برخی از آنها اشاره می شود:
 *
تحکیم بیعت با ولایت* تبریک گفتن* اظهار سرور و شادمانی * آراستن و پوشیدن لباس نو* استفاده از بوی خوش* پیمان اخوت و برادری * صله رحم* رفع حاجت مؤمنان* غسل کردن * دعا، روزه و عبادت * ذکر صلوات * نماز و نیایش* زیارت* گشاده دستی نسبت به خانواده * هدیه دادن

+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم مهر 1393ساعت 13:51  توسط معاونت پرورشی -کارشناس نمازوقرآن وعترت  | 
ای ام ابیها! ای مهربان ترین مادر، پاره تن رسول یار بودی و یگانه یاور یکتا امیر عاشقان. تلألؤ ذوالفقارعلی، وامدار عزم و عزت تو بود. آنگاه که بر بی بصیرتان و دنیا پرستان غضب می کردی، غضبناکی آفریدگار قادر، آشکار می شد. رضای تو رضای حق بود و با خرسندی ات، تمامت اهل عرش و ساکنان قدس، قرین شعف می شدند.

دیگر آن خنده‌ی زیبا به لب مولا نیست
همه هستند ولی هیچ کسی زهرا نیست
قطره‌ اشک علی تا به ته چاه رسید
چاه فهمید که کسی همچو علی تنها نیست

شهادت حضرت فاطمه (سلام الله علیها) تسلیت باد

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم اسفند 1392ساعت 9:40  توسط معاونت پرورشی -کارشناس نمازوقرآن وعترت  | 
31313

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم اسفند 1392ساعت 9:11  توسط معاونت پرورشی -کارشناس نمازوقرآن وعترت  | 

32213

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و یکم اسفند 1392ساعت 13:39  توسط معاونت پرورشی -کارشناس نمازوقرآن وعترت  | 

32213

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و یکم اسفند 1392ساعت 13:37  توسط معاونت پرورشی -کارشناس نمازوقرآن وعترت  | 
21231

+ نوشته شده در  شنبه دهم اسفند 1392ساعت 14:26  توسط معاونت پرورشی -کارشناس نمازوقرآن وعترت  | 

  13213

کلید مسابقه شماره 20 درسهایی از قرآن

مورخه 92/12/1

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم اسفند 1392ساعت 9:44  توسط معاونت پرورشی -کارشناس نمازوقرآن وعترت  | 
13213

+ نوشته شده در  شنبه سوم اسفند 1392ساعت 13:5  توسط معاونت پرورشی -کارشناس نمازوقرآن وعترت  | 

پیامبر اسلام(ص):

 هرکسی درکودکی قرآن بخواند(یاد بگیرد) به او عقل ودانش داده می شود.


مسابقات قرآن ومعارف اسلامی (حفظ،قرائت، تفسیر، نهج البلاغه ، صحیفه سجادیه ، تواشیح ،احکام ،اذان، انشای نماز ومدیحه سرایی) باحضور بیش از 2500دانش آموز دختر وپسر دردوره های مختلف تحصیلی از تاریخ 26بهمن شروع وتا  7 اسفند 92ادامه دارد که نفرات برتر(2دوره متوسطه) پس از معرفی وگذراندن دوره های مختلف آموزشی درسال 93به مسابقات استانی اعزام خواهند شد.

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم اسفند 1392ساعت 11:21  توسط معاونت پرورشی -کارشناس نمازوقرآن وعترت  | 
برگزاری جشن تکلیف با حضور با شکوه بیش از 1300دانش آموز پایه سوم ابتدایی مدارس دخترانه آموزش وپرورش شهرشتان قرچک.باحضور امام جمعه  ومسولین شهری.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم اسفند 1392ساعت 10:49  توسط معاونت پرورشی -کارشناس نمازوقرآن وعترت  | 
22212

+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم بهمن 1392ساعت 10:43  توسط معاونت پرورشی -کارشناس نمازوقرآن وعترت  | 
ضمن عرض تبریک و تهنیت

**  دهه  مبارکه  فجر  **


کلید مسابقه درسهائی از قرآن شماره 18 هفدهم بهمن:


32331

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم بهمن 1392ساعت 10:54  توسط معاونت پرورشی -کارشناس نمازوقرآن وعترت  | 
ضمن عرض تبریک و تهنیت

**  دهه  مبارکه  فجر  **


کلید مسابقه درسهائی از قرآن شماره 17 دهم بهمن:


13212

+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم بهمن 1392ساعت 8:47  توسط معاونت پرورشی -کارشناس نمازوقرآن وعترت  | 
«بسمه تعالی»

«والفجر و لیال عشر»

مسابقه حفظ سوره مبارکه فجر

به مناسبت ایام ا... دهه مبارک فجر (ویژه دانش آموزان)

 

ردیف

زمان

مکان

جنسیت

1

چهارشنبه 16 بهمن

ساعت 9 صبح إلی 11:30

نمازخانه اداره

پسر

2

شنبه 19 بهمن

ساعت 9 صبح إلی 11:30

دارالقرآن الکریم شهید ستاری

ابتدای خیابان ولی آباد

دختر

معاونت پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش شهرستان قرچک

کارشناسی قرآن، نماز و عترت

+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم بهمن 1392ساعت 10:7  توسط معاونت پرورشی -کارشناس نمازوقرآن وعترت  | 
33333

+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم بهمن 1392ساعت 10:2  توسط معاونت پرورشی -کارشناس نمازوقرآن وعترت  | 

*میلاد رسول خاتم (ص) و امام صادق(ع) بر همه مبارک باد*

ماه فروماند از جمال محمد

سرو نباشد به اعتدال محمد

قدر فلک را کمال و منزلتی نیست

در نظر قدر با کمال محمد

وعدهٔ دیدار هر کسی به قیامت

لیلهٔ اسری شب وصال محمد

آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی

آمده مجموع در ظلال محمد

عرصهٔ گیتی مجال همت او نیست

روز قیامت نگر مجال محمد

وانهمه پیرایه بسته جنت فردوس

بو که قبولش کند بلال محمد

همچو زمین خواهد آسمان که بیفتد

تا بدهد بوسه بر نعال محمد

چشم مرا تا به خواب دید جمالش

خواب نمی‌گیرد از خیال محمد

سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی

عشق محمد بس است و آل محمد(ص)

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هشتم دی 1392ساعت 8:54  توسط معاونت پرورشی -کارشناس نمازوقرآن وعترت  | 
21232

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هشتم دی 1392ساعت 8:38  توسط معاونت پرورشی -کارشناس نمازوقرآن وعترت  | 
23233

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم دی 1392ساعت 9:12  توسط معاونت پرورشی -کارشناس نمازوقرآن وعترت  | 
23221

+ نوشته شده در  شنبه هفتم دی 1392ساعت 12:3  توسط معاونت پرورشی -کارشناس نمازوقرآن وعترت  | 
31322

+ نوشته شده در  شنبه سی ام آذر 1392ساعت 14:14  توسط معاونت پرورشی -کارشناس نمازوقرآن وعترت  | 
نهج البلاغه :   با محبت به قرآن خود را به خدا نزدیک کنید.

با استعانت ازخداوند متعال درهفته قرآن در مدارس (23الی 30آذر)ازروند برگزاری مسابقات قرآن ومعارف

اسلامی توسط آموزشگاهها  ،گروهای بازدید کننده اداره کل، اداره آموزش وپرورش  قرچک وستاد ترویج

درسهایی از قرآن استان تهران (35آموزشگاه)مورد بازدید وارزیابی قرار گرفت که ازتلاش وجدیدت همکاران به ویژه معاونان محترم پرورشی صمیمانه سپاسگزاریم. 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم آذر 1392ساعت 13:58  توسط معاونت پرورشی -کارشناس نمازوقرآن وعترت  | 
این محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است  .             امام خمینی  (ره )                                        

به: واحدهای آموزشی و دارالقرآن شهید ستاری

سلام علیکم

با احترام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)، بدینوسیله جدول زمان برگزاری مسابقات قرآن و معارف اسلامی ویژه دانش آموزی (در 4 رشته) به صورت هماهنگ در سطح آموزشگاه، و نیز بازدید از چگونگی و کیفیت برگزاری مسابقات توسط کارشناسان اداره کل و اداره به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام ارسال می گردد.

توجه: 1- محتوای مسابقات طبق دستورالعمل ارسالی می باشد.

2- سؤالات مسابقه درس هائی از قرآن به مدارس ارسال خواهد شد.

3- مدارسی که تا کنون کتاب های مسابقات را دریافت ننموده اند، جهت دریافت کتاب ها طبق دستورالعمل شماره 403/26263 مورخ 12/9/92 در اسرع وقت اقدام نمایند.

ردیف

عنوان مسابقه

دوره تحصیلی

روز و تاریخ

ساعت برگزاری

 در صبح

ساعت برگزاری

 در عصر

1

قرائت و اذان

3 دوره

دوشنبه 25 آذر

10 إلی 12

14:30 إلی 16

2

مفاهیم و تفسیر

دوره 1 و 2 متوسطه

سه شنبه 26 آذر

10 إلی 12

14:30 إلی 16

3

درس هائی از قرآن

دوره 1 و 2 متوسطه

چهارشنبه 27 آذر

9 إلی 10

14 إلی 15

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و سوم آذر 1392ساعت 10:49  توسط معاونت پرورشی -کارشناس نمازوقرآن وعترت  | 
31231

+ نوشته شده در  شنبه بیست و سوم آذر 1392ساعت 10:41  توسط معاونت پرورشی -کارشناس نمازوقرآن وعترت  | 
11232

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم آذر 1392ساعت 9:13  توسط معاونت پرورشی -کارشناس نمازوقرآن وعترت  | 
31223

توجه: با سلام. به اطلاع می رساند سوال سوم مسابقه درسهائی از قرآن شماره 8 به جای آیه 54 آیه 48 سوره توبه قید شده است. به همین جهت امتیاز این سوال برای کلیه دانش آموزان لحاظ گردد.

+ نوشته شده در  شنبه نهم آذر 1392ساعت 11:50  توسط معاونت پرورشی -کارشناس نمازوقرآن وعترت  | 
در روز دوشنبه چهارم آذر ماه سال جاری جهت تقدیر از ائمه جماعات مدارس و مدیران فعال مدارس قرآن در دفتر امام جمعه محترم شهرستان قرچک جلسه ای برگزار گردید. جلسه در ساعت 10 صبح با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز گردید. سپس آقای کولیوند ریاست محترم و آقای قهاری معاونت محترم پرورشی اداره آموزش و پرورش شهرستان قرچک ضمن عرض خیر مقدم به کلیه مدعوین، از زحمات و تلاشهای بی دریغ کلیه ائمه جماعات و مدیران فعال مدارس قرآن تقدیر و تشکر نمودند. بعد از آن امام جمعه محترم شهرستان حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای اسماعیلی رهنمودها و راهکارهائی جهت آموزش توسعه فرهنگ نماز در مدارس بیان نمودند. در ادامه روحانیون و مدیران مدارس نظرات و پیشنهادات خود را در جهت توسعه و ترویج فرهنگ قرآن و نماز در مدارس بیان کردند و در پایان از آنان با لوح تقدیر و هدایائی تقدیر بعمل آمد.

+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم آذر 1392ساعت 13:8  توسط معاونت پرورشی -کارشناس نمازوقرآن وعترت  | 
12312

+ نوشته شده در  شنبه دوم آذر 1392ساعت 10:30  توسط معاونت پرورشی -کارشناس نمازوقرآن وعترت  | 
«بسمه تعالی»

 

شرح وظایف معاونان و مربیان محترم پرورشی مدارس در حوزه قرآن، نماز و عترت

 

الف) قرآن

لازم به ذکر است به منظور ارتقای کیفی فعالیتها، هماهنگی امور و نظارت بر فعالیتهای مربوطه، شورائی با عنوان شورای قرآن با ترکیب افراد ذیل تشکیل نموده تا برنامه های مربوط به قرآن در آموزشگاه به نحو شایسته اجرا گردد. که شامل موارد زیر می باشد:

1-تشکیل شورای قرآن.

2- دریافت و پیگیری دستورالعمل های اقدامی در خصوص فعالیتهای قرآنی.

3- اجرای مطلوب مسابقات قرآن، نهج البلاغه، درسهائی از قرآن و نغمات قرآنی در سطح آموزشگاه.

4-پیگیری و اجرای مطلوب مدارس قرآن و طرح ملی نهضت حفظ قرآن در سطح مدرسه.

5- حضور فعال در مسابقات قرآن و نهج البلاغه فرهنگیان همایش، محافل و جلسات قرآنی.

6- ارسال گزارش فعالیتهای انجام شده بصورت مصور و لوح فشرده.

 

اعضاء شورای قرآن مدرسه:

1)مدير مدرسه (رئيس شورا)

2) معاون يا مربي پرورشي مدرسه (دبير شورا)

 3) يك نفر از (مدرسين مدرسه قرآن یا دبیر دینی و قرآن)

4 و 5) دو نفر از اولياء دانش آموزان (1- مسئول انجمن اولياء مدرسه 2- معاون ايشان)

6  ) مربي تربيت بدني

7 ) مشاور تربيتي

ب) نماز

1) تشکیل ستاد اقامه نماز با حضور مدیر آموزشگاه به عنوان متولی امر اقامه نماز در مدرسه و معاونین پرورشی و آموزشی و دانش آموزان علاقمند. (لازم به ذکر است ترکیب ستاد اقامه نماز در آموزشگاه می تواند همانند اعضاء شورای قرآن باشد.)

2) اجرای طرح آموزش عملی نماز در مدارس ابتدائی و آموزش احکام نماز در مدارس راهنمائی و متوسطه (ارسال گزارش مصور تا پایان دی ماه)

3) برنامه ریزی جهت تجهیز نمازخانه و اقامه نماز جماعت مطلوب با حضور امام جماعت (روحانی همکار) در مدرسه.

4) برگزاری مسابقات احکام، اذان و انشاء نماز و ... در سطح آموزشگاه جهت ترغیب دانش آموزان به نماز.

5) برنامه ریزی جهت اعزام دانش آموزان به نماز جمعه شهر «هرفصل از سال حداقل یک مورد».

6) برگزاری جشن تکلیف «مدارس ابتدائی دختر و راهنمائی پسر».

7) آموزش مرجعیت شناسی در مدارس راهنمائی و متوسطه.

8) ارسال گزارشات و صورت جلسات مربوط به ستاد اقامه نماز مدرسه.

9) حضور عوامل اجرائی آموزشگاه (مدیر، معاونین، همکاران و کارکنان در نماز جماعت)

10) پاسخگوئی به موقع و مستند به بخشنامه های ارسالی.   

ج) عترت

1) اجرای مراسم مذهبی (اعیاد، شهادتها، دهه کرامت و دهه بصیرت) و مراسم صبحگاهی و ظهرگاهی با مشارکت دانش آموزان.

2) شناسائی، جذب، آموزش و معرفی دانش آموزان مستعد و علاقمند در رشته های (اذان، مداحی و ...)

3) برپائی نمایشگاههایی در مناسبتهای مذهبی، محرم، رمضان، غدیر و ... .

4) شناساندن مقام و جایگاه علمی، دینی، اجتماعی، ولایتی و رهبری، ائمه معصومین (علیهم السلام) به عنوان الگوهای بارز اسلامی برای دانش آموزان (به صورت جلسات پرسش و پاسخ، برگزاری مسابقات فرهنگی، کتابخوانی و ... .)

5) مراجعه مستمر به صورت هفته ای به وبلاگ بینه با آدرس سایت: (baieneh.blogfa.com) به منظور دستیابی به اخبار، اطلاعات مربوط به معاونت پرورشی و تربیت بدنی

       کارشناسی قرآن، نماز و عترت آموزش و پرورش شهرستان قرچک  تلفن: 02136142778

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و ششم آبان 1392ساعت 11:24  توسط معاونت پرورشی -کارشناس نمازوقرآن وعترت  | 
13321
+ نوشته شده در  شنبه بیست و پنجم آبان 1392ساعت 11:27  توسط معاونت پرورشی -کارشناس نمازوقرآن وعترت  | 

با سلام وعرض تسلیت وتعزیت ایام شهادت حضرت ابا عبد الله الحسین (ع)

به اطلاع معاونین محترم پرورشی می رساند محتوای مسابقات قرآن ،نماز وعترت دانش آموزی مطابق کتاب ولوح فشرده نسیم هدایت که درسال  گذشته به مدارس ارسال گردید می باشد .


زمان دقیق   وتغییرات احتمالی محتوای مسابقات متعا قباً اعلام خواهد شد.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیستم آبان 1392ساعت 14:16  توسط معاونت پرورشی -کارشناس نمازوقرآن وعترت  |